Ettevõtlik kool on haridusvõrgustik, mis veab alates 2006 aastast eest Eesti haridusuuendust. Tänaseks on tegemist läbiproovitud ja eduka meetodiga, millest on kujunenud kvaliteedimärk, mille järgi joonduda. Ettevõtlik kool pakub koolidele üle Eesti, aga ka piiritaga nõustamist, koolitust ning erinevaid tööriistu, kuidas muuta oma kool kaasaegseks 21. sajandi kooliks.

Üks osa sellest protsessist on koolide enese hindamine ja tagasiside arvestades seejuures kõigi oluliste osapoolte - õpetajate, juhtkonna, õpilaste ja lastevanemate - vaatenurki. Meie ülesandeks oli see tööriist digitaliseerida. Töö tulemuseks on küsimustiku põhine enesehindamistööriist, mis annab automaatselt tagasisidet nende ettevõtlikkuse tasemest ning kooli juhtimise, meeskonna, ressursside ja koostöö ning õppeprotsessi perspektiivist.

Mobile responsive