Andmed on olemas, aga kuidas need enda kasuks tööle panna

Raitwood on Eesti puidusektoris kindlasti üks autoriteetsemaid ettevõtteid. Ettevõtte edu taga on tugev meeskond ning targad otsused. Selleks, et teha tarku otsuseid on tarvis andmeid. Tänapäeva tootmises on andmeid väga palju. Juba aastaid on olemas tootmisseadmed, mida juhitakse digitaalselt ning mis toodavad andmeid aukartust äratavas koguses. Tänase tootmisettevõtte väljakutse on pigem selles, kuidas saada erinevad andmed, mis tekivad tootmises ja müügis omavahel kõnelema ning panna õigesse konteksti.

Õige kontekst, õiged andmed, õige kasutaja

Meie ülesandeks oli defineerida koostöös kliendiga õige kontekst ning õiged andmed õige kasutaja jaoks. Disainida kasutajaliidesed eri tootmisprotsesside etappidest ülevaate saamiseks, ohukohtade monitoorimiseks ning ennetamiseks ja eri juhtimisotsuste langetamiseks. Selleks tuli minna päris sügavale ettevõtte protsessidesse ning meie jaoks tundmatu sektori detailidesse, mis on paras väljakutse aga samas ääretult põnev.