Raporteerimisrakendus Eurostudent V ja VI uuringutulemuste presenteerimiseks. Andmebaas pakub andmeid põhi indikaatorite kohta kõigi Eurostudenti uuringus kaasatud riikide kohta. Lisaks andmetabelitele ja graafikutele detailandmeid, tõlgendusi ja kohalike uuringu läbiviijate poolt. Projekti sisuks oli muuda uuringu käigus kogutud andmed avalikkusele kättesaadavaks.